حضور مهندس سید جلال فیاضی عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهرستان مشهد در غرفه گل آویز در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد

در چهار دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد غرفه گل آویز میزبان حضور مهندس سید جلال فیاضی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان

ادامه