تخفیف ویژه طرح استقبال از بهار سال ۱۳۹۸

تخفیف ۱۰ درصدی کلیه محصولات در طرح استقبال از بهار سال ۱۳۹۸

مجموعه گل آویز در نظر دارد به پاس همراهی شما عزیزان و همچنین به مناسبت استقبال از بهار ۱۳۹۸ کلیه محصولات دیوار های سبز را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با ۱۰درصد تخفیف تقدیم شما عزیزان نماید.