قاب طبیعی گل آویز

قاب طبیعی گل آویز

این محصول همچون قاب عکس  گیاهان طبیعی را بر روی خود جای داده و بر روی دیوار نصب میگردد.

قاب باغ دیواری

 

مشخصات محصول:

این محصول تعداد ۱۲ گیاه طبیعی را بر روی خود جای میدهد.

ابعاد: ۸۰*۸۵ سانتیمتر

روش آبیاری: سیستم اتوماتیک آبیاری گل آویز

روش نصب: همانند قاب با اتصال ۲ عدد بست یا پیچ کوچک بر روی دیوار نصب میگردد

رنگهای موجود: بر اساس انتخاب و سفارش مشتری