شامادورا

نگهداری گیاه شامادورا در پنلهای دیوار سبز گل آویز

Posted Leave a commentPosted in مقالات, پرورش و نگهداری گیاهان

گیاه نخل شامادورا دارای یکی از متنوع‌ترین خانواده ها برای کشت در دیواره های سبز گل آویز میباشد. برخی گونه های این گیاه مقاوم شامل: شامادورا متالیکا، شامادورا برگ پهن و شامادورا ارنستی-آگوستی میباشد. یکی از بهترین خصوصیات گیاه شامادرورا مقاومت این گونه گیاهی در برابر شرایط مختلف مانند کم آبی و یا کم نوری […]

پتوس در ویوار سبز

نگهداری گیاه پتوس در پنلهای دیوار سبز گل آویز

Posted Leave a commentPosted in مقالات, پرورش و نگهداری گیاهان

گیاه پتوس نوعی گیاه رونده است،  با برگ های سبز قلبی شکل و نوک تیز که گاهی رگه های سفید، زرد یا سبز کم رنگ روی آن ها دیده می شود. خانواده پتوسها شامل گونه های مختلفی میشوند که هر کدام زیبایی نحصر به خود را دارند مانند: پتوس حصیری،پتوس هاوایی ، ماربل،ارتشی، سیاه ، […]