مقالات

شناخت کاکتوسها و تفاوت آنها با گیاهان گوشتی

دیوار سبز گل آویز Cereus Fairy Castle

بیشتر افراد جامعه ما فکر میکنند که هر گیاه گوشتی کاکتوس است در صورتی که این گونه نیست ! البته همه کاکتوس ها دارای اندامهای آبدار و گوشتی هستند ولی باید دانست همه گیاهان گوشتی , کاکتوس نیستند . کاکتوسها در بافتهای درونی خود , فرورفتگی هایی کوچک به نام آرئول که به شکل چین خورده و بالشتک مانند هستند دارند.

تعریف آرئول (Areoles)= مناطقی بر روی ساقه یا شاخه کاکتوسها که جای تولید گلها و خارها می باشد .

 

تفاوت از نظر خار در گیاهان گوشتی و کاکتوسها

اجتماع خارها بیشتر به گونه ردیفی در روی ارئول و گاهی نیز خود آرئول ها , بدون ترتیب پخش گردیده اند در حالی که در گیاهان گوشتی خاردار , تیغها یا خارها منفرد بوده و کمتر به صورت مجتمع یا خوشه ای پدیدار می گردند .

 

تفاوت از نظر دخیره آب در گیاهان گوشتی و کاکتوسها

اندازه آبی که کاکتوس ها درون بافتهای خود ذخیره می کنند بسیار زیاد و با اندک خراش یا زخمی شدن در سطح آنها شیره نباتی با آب اضافی آنها قطره قطره بیرون می چکد .

 

تفاوت از نظر برگ در گیاهان گوشتی و کاکتوسها

کاکتوسها برگ واقعی ندارند و ساقه آنها فقط ضخیم و گوشتی می گردد در صورتی که گیاهان گوشتی دارای برگ واقعی هستند.

 

تفاوت از نظرساختمان گل در گیاهان گوشتی و کاکتوسها

گلهای کاکتوس نسبت به گیاهان گوشتی رنگین , زیبا , درخشان و زینتی ولی کم دواام اند !! این گلها از درون آرئول ها بیرون امده و به شکلهای بیضی , قیفی شکل و یا با دهانه گشاد دیده می شوند .

 

ویژگی های خاص کاکتوس ها که آنها را از گیاهان گوشتی متمایز می کند :

1-ساقه ها در پاره ای از جنسها همانند درختان بلند و کشیده و در برخی کوتاه و چند سانتیمتری هستند .

2- تخمدان کاکتوس ها همیشه زیرین , اپی ژن بوده به گونه ای که همیشه زیر سایر بخشهای گلها جای دارد. (تخمدان کاملا درون بافت نهنج جایگزین شده است . )

3-میوه ها ممکن است آبدار یا خشک باشند ولی دارای تیغه های جدا کننده ای که دانه یا گروه دانه ها را از هم جدا کند , نیست .

4- همه کاکتوس ها آرئول دارند.

آشنایی با اسامی برخی کاکتوسها

 

اوپانسیه Opuntieae

دیوار سبز گل آویز Opuntieaeدیوار سبز گل آویز nopaleaguatemalensis

دارای ساقه های گوشتی و آبدار ، ساقه ها بند بند ، در محل گره ها ترد و شکننده ،روی آنها را تیغهای مجتمع و کوتاه و نرم پوشاندهکه به آسانی کنده میشود و با لمس کردن آنها تعداد زیادی از تیغها به دست میچسبد.از انواع معروف این زیر خانواده نوع اوپانسیاOpuntia و نوپالئا Nopalea است.این انواع برگ ندارند و گلهایشان شبیه چرخ دنده و بدون دمگل هستند.

 

سرئنه Cereanae:

شامل گونه های معروف :

1- سرئوسدیوار سبز گل آویز Cereus Fairy Castle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- کلیستو کاکتوس دیوار سبز گل آویز Cleistocactus strausii HEESE BACKEB. 01

 

 

 

 

 

 

 

3- اریوسرئوسدیوار سبز گل آویز Eriocereus jusbertii 810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- هلیو سرئوسدیوار سبز گل آویز Heliocereus speciosus2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- پاکی سرئوسدیوار سبز گل آویز 853651دیوار سبز گل آویز Pachycereus pringlei

6- سیلنی سرئوسدیوار سبز گل آویز 718967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویت کاکتوس

 کودهایی که ازت آنها در نسبت ازت , فسفر , پتاسیم (N.P.K)پایین تر باشد یعنی اینکه عموما برابری این 3عنصر برای کاکتوس مناسب نیست !!! در نتیجه پتاسیم باید بالاتر باشد و ازت پایین تر

نکته : مقدار پتاس و فسفر بستگی به مقدار آهک دارد باید تراز تعادل آن را حقظ نمود !!! خوب این ها که گفتم یک مهندس خاک یا کشاورزی متوجه میشه !!! شما برای تقویت کاکتوس های خود بهتر از کودهای مایع و یا از کود های محلول کامل , استفاده کنین !!

لازم به ذکر استفاده از کود های حیوانی زمانی مناسبه که کشت به صورت زمینی و بیرون از گلدن باشه !!! اگر میخواهین کود حیوانی استفاده کنین توجه داشته باشین که کامل پوسیده شده و با قارچ کشها گند زدایی کنین !!!

این را هم خوبه بدونین که … ازت رشد و نمو گیاه را آسان میکنه ولی زیاد هم مهم نیست !

پتاس اسکلت گیاه و تیغها را تقویت میکنه اسید فسفریک همون فسفر  در گلدهی و باردهی و میوه دهی گیاه اهمیت داره !