دعوت به بازدید از غرفه گل آویز

از تمامی  بازدیدکنندگان سایت و علاقمندان دعوت میشود از غرفه گل آویز در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ابزار و ادوات باغبانی مشهد واقع در سالن فردوسی بازدید به عمل بیاورند

مشهد ۲۵ تا ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۷ الی ۲۳

آدرس :بلوار وکیل آباد ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد ، سالن فردوسی