اخبار

دعوت به بازدید از غرفه گل آویز

از تمامی  بازدیدکنندگان سایت و علاقمندان دعوت میشود از غرفه گل آویز در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ابزار و ادوات باغبانی مشهد واقع در سالن فردوسی بازدید به عمل بیاورند

مشهد 25 تا 29 اردیبهشت ساعت 17 الی 23

آدرس :بلوار وکیل آباد ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد ، سالن فردوسی