مقالات

نگهداری گیاه شامادورا در پنلهای دیوار سبز گل آویز

Posted on
شامادورا

گیاه نخل شامادورا دارای یکی از متنوع‌ترین خانواده ها برای کشت در دیواره های سبز گل آویز میباشد. برخی گونه های این گیاه مقاوم شامل: شامادورا متالیکا، شامادورا برگ پهن و شامادورا ارنستی-آگوستی میباشد. یکی از بهترین خصوصیات گیاه شامادرورا مقاومت این گونه گیاهی در برابر شرایط مختلف مانند کم آبی و یا کم نوری […]

اخبار

نصب و را اندازی دیوار سبز، کلینیک زیبایی

Posted on
دیوار سبز گل آویز Untitled 1 1

یکی از مهمترین و موثر ترین عوامل ایجاد آرامش و طراوت در کلینیکهای درمانی و یا زیبایی را میتوان وجود گیاهان طبیعی در این محیطها نام برد. وجود گیاهان طبیعی در این گونه محیطها میتواند هم بر عملکرد و روحیه پرنسل تاثیر به سزایی داشته باشد و هم باعث ایجاد هوایی پاک و سالم و […]

نمونه کارها

دیوار سبز منزل مسکونی

Posted on
دیوار سبز آپارتمان

وجود فضای سبز طبیعی همیشه باعث آرامش و ایجاد لطافت در هوای محیط زندگی و یا کار بوده و خواهد بود. از این رو ایجاد فضای سبز در محیط زندگی همواره از اولویتهای طراحی و دکوراسیون بوده است. در این نمونه کار اجرا شده سازه دیوار سبز بر روی لبه تراس منزل قرار گرفته که […]