مقالات

نگهداری گیاه شامادورا در پنلهای دیوار سبز گل آویز

Posted on
شامادورا

گیاه نخل شامادورا دارای یکی از متنوع‌ترین خانواده ها برای کشت در دیواره های سبز گل آویز میباشد. برخی گونه های این گیاه مقاوم شامل: شامادورا متالیکا، شامادورا برگ پهن و شامادورا ارنستی-آگوستی میباشد. یکی از بهترین خصوصیات گیاه شامادرورا مقاومت این گونه گیاهی در برابر شرایط مختلف مانند کم آبی و یا کم نوری […]